Wie zijn wij?


Eerst even voorstellen

Wij zijn Eveline den Dulk, moeder van vier jongens en Marion van der Velde, moeder van twee jongens en een meisje. Samen zijn wij eigenaar van Chr. Kdv IJgenweis.


Kinderdagverblijf

In 2009 zijn wij ons kinderdagverblijf gestart. Beide hebben wij jarenlang bij een grote organisatie gewerkt en samen hadden wij de wens om een kinderdagverblijf te starten met een visie zoals wij die zelf hebben. Een kleinschalig christelijk kinderdagverblijf, met alle aandacht voor elk individuele kind. Net als thuis.

Iedereen is welkom! Ongeacht zijn of haar achtergrond of religie. 

Chr. Kdv IJgenweis heeft vijf groepen. De ‘Boefjes’, de ‘Guppies', de ‘IJgenweisjes’, de ‘Ukkies’ en de 'Binkies'. Dit zijn allemaal verticale groepen. Dit houd in dat de kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar in dezelfde groep zitten. Op deze manier kunnen de kleine kinderen van de grote kinderen leren en de kinderen kunnen elkaar helpen. Op speelse manier stimuleren wij zo de samenwerking tussen de kinderen.

In het pedagogisch beleid kunt u meer lezen over onze visie en doelstelling.


Buitenschoolse opvang

Wij kregen steeds vaker de vraag of wij ook BSO bieden en dit heeft ons doen besluiten om ook een christelijke BSO te beginnen.

Sinds 2018 bieden wij naast dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar ook buitenschoolse opvang aan voor kinderen van vier tot dertien jaar. 

Wij werken samen met de Bethelschool en de Rehobothschool.


Peutergroep

Vanaf september 2020 bieden wij ook peuteropvang aan! Peuteropvang is speciaal voor kinderen van twee jaar en drie maanden tot vier jaar. De peuters krijgen tijdens de opvang leuke en leerzame activiteiten aangeboden die de sociaal-emotionele, motorische- en taalontwikkeling stimuleren. 


De kenmerken van Chr. Kinderopvang IJgenweis:

- Christelijk:
Bij Chr. Kinderopvang IJgenweis zullen de kinderen van de pedagogisch medewerkers normen en waarden meekrijgen die gebaseerd zijn op Bijbelse principes. Daarbij kan gedacht worden aan: lief voor elkaar zijn, respect hebben voor elkaar, elkaar helpen, eerlijk en geduldig zijn en het hebben van een positieve en liefdevolle houding. Daarnaast maken de pedagogisch medewerkers gebruik van positieve en opbouwende woorden naar de kinderen, ouders en elkaar. Ze respecteren ieder kind, ouder en collega zoals hij of zij is. Iedereen is uniek, een parel in Gods hand. Deze normen en waarden zullen spelenderwijs aan de kinderen worden meegegeven.

- Positieve benadering:
De pedagogisch medewerkers van Chr. Kinderopvang IJgenweis streven ernaar om ieder kind positief te benaderen en hen op een positieve manier te corrigeren daar waar dit nodig is, zodat ze zelfvertrouwen en positief zelfbeeld ontwikkelen.

- Oudercontact:
De ouders/verzorgers zijn de belangrijkste personen in het leven van het opgroeiende kind. Wij vinden intensief contact met de ouders/verzorgers daarom heel belangrijk. De pedagogisch medewerkers zijn ten allen tijden beschikbaar voor gesprekken als u als ouder(s)/verzorger(s) vragen of opmerkingen hebt. 


Heeft u interesse en wilt u een keer binnen kijken? Vraag dan vrijblijvend een rondleiding aan.