Veiligheid

Veiligheid, zowel mentaal als fysiek, vinden we heel belangrijk binnen Chr. Kinderopvang IJgenweis. De rol van de Pedagogisch Medewerkers is erg belangrijk voor het veilig voelen en hechten. In een opvoedingssituatie is het kind voor zijn gevoel van welbevinden afhankelijk van een beperkt aantal mensen. Een emotionele band met een volwassene is nodig om zich echt veilig te kunnen voelen. Van belang is dat de volwassene invoelend reageert, ontvankelijk is voor signalen van het kind, emotioneel ondersteuning biedt aan het kind en het kind de ruimte geeft. Op deze manier ontwikkelt het kind basisvertrouwen, ontstaat er een emotionele band en het besef dat er altijd iemand is op wie het kind kan terugvallen, hetgeen een voorwaarde is voor een optimale ontwikkeling.

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor ons daarom een constante aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn;

- Alle vaste Pedagogisch Medewerkers zijn in het bezit van een BHV (bedrijfshulpverlener)- en een kinder-EHBO diploma, die jaarlijks wordt herhaald.

- De toegang tot het kinderdagverblijf is beveiligd met camera's.

- De inventaris is in goede staat en het speelgoed is niet kapot.

- Alle leidsters zijn in het bezit van een geldig diploma. 

- Alle leidsters en stagiaires zijn in het bezit van een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag).

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD op verschillende punten. Dit wordt allemaal vermeld in een GGD inspectierapport. 

Jaarlijks wordt er ook een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid (RIV) uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de veiligheidsrisico’s te verkleinen.