Direct inschrijven

U kunt uw kindje via het inschrijfformulier bij ons inschrijven. De inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het overmaken van het inschrijfgeld van € 25,00 op rekeningnummer NL65RABO0147803217 t.n.v. Kinderopvang IJgenweis B.V.

Hiermee verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud van het Pedagogisch Beleidsplan en deze te aanvaarden.

Zodra u uw kind(eren) heeft ingeschreven en er is geen plaats dan komt uw kind bij ons op de wachtlijst te staan. Wanneer er plek is op het kinderdagverblijf, krijgt u bericht van ons.

Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang op de wachtlijst.


Naar het inschrijfformulier