Oudercommissie

Beste ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden,

Bij Chr. Kinderopvang IJgenweis draait het allemaal om de kinderen, maar ook de ouder(s)/verzorger(s) zijn erg belangrijk. Daarom is er een actieve oudercommissie, die bestaat uit enkele ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die IJgenweis bezoeken.

De doelen van de oudercommissie zijn:

  1. Het vertegenwoordigen van alle ouder(s)/verzorger(s) bij de directie;
  2. De belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf zo goed mogelijk te behartigen;
  3. Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang.

Om deze doelen te bereiken vergaderen wij regelmatig met de directie over de gang van zaken. Voorbeelden van onderwerpen die kunnen worden besproken zijn het pedagogisch beleid, de openingstijden, inrichting van het gebouw en de prijs van de kinderopvang. Van dit overleg worden notulen gemaakt. Ook zijn de vergaderingen van de oudercommissie openbaar. Als u dat wilt, kunt u deze bijwonen.

De rechten van de oudercommissie zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Op basis van deze wetgeving is er een reglement geschreven. Daarnaast heeft de oudercommissie een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin haar werkwijze beschreven staat. U kunt deze documenten opvragen bij de directie of de oudercommissie.

De leden van de oudercommissie hebben zitting voor een periode van twee jaar. Bij het aftreden van een van de leden wordt er een verkiezing gehouden. Hebt u belangstelling voor een plaats in de oudercommissie, dan horen we dat graag!

Namens de ouder(s)/verzorger(s) zorgt de oudercommissie voor een attentie bij bijzondere gelegenheden, zoals jubilea of de 'Dag van de Leidster'. Daarnaast dragen we een steentje bij in de organisatie van bijvoorbeeld het jaarfeest. Voor deze zaken vragen we de ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage van 10 euro.

Als oudercommissie proberen wij zo herkenbaar mogelijk aanwezig te zijn voor onze achterban en zo duidelijk mogelijk te communiceren. Dit doen wij door het maken van een nieuwsbrief, door middel van het informatiebord in de hal van IJgenweis en uiteraard door onze aanwezigheid bij de opvang op de momenten dat wij onze eigen kinderen brengen en halen.

Wij vinden het erg prettig om van u te horen wat er kan worden verbeterd, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat. U kunt altijd één van de leden aanspreken of een mailtje sturen naar peutergroep.oudercommissie@gmail.com 

Vanzelfsprekend zullen wij, indien gewenst of noodzakelijk, vertrouwelijk omgaan met uw informatie en altijd terugkoppelen wat er met uw vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.

Graag tot ziens bij Peuteropvang IJgenweis!

De leden van de oudercommissie.

Klik hier voor het reglement van de oudercommissie.